Voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland is natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond vaak een belangrijk onderdeel. Daarbij vormt de achterblijvende nutriëntenlast een belemmering voor de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie en de bijbehorende faunagemeenschap. Het afvoeren van de voedselrijke bovengrond door ontgronding is dan één van de opties om een snelle verschraling te bereiken. In dit artikel worden de langjarige ontwikkelingen geëvalueerd voor vaatplanten en dagvlinders.

, , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M. Wallis de Vries, & R. Bult. (2020). Effecten van ontgronden op vegetatie en dagvlinders. De Levende Natuur, 121(01), 23–29.