Vissen vormen de meest geliefde diergroep van Zeeland. Jaarlijks genieten tienduizenden sportvissers van het hengelen op de Zeeuwse visfauna. Ook bij het eveneens populaire sportduiken wordt volop genoten van de visstand. Steeds vaker gaan duikers uitgerust met dure apparatuur het water in met de hoop om kleurrijke lipvissen of snotolven te fotograferen. Bij de presentatie van de Drentse vlinderatlas door de vlinderwerkgroep Drenthe werd in 2016 gewaarschuwd voor de dramatische achteruitgang van de boerenlandvlinders. Ook werd toen al een afname van karakteristieke vlindersoorten op de Drentse heidevelden gesignaleerd. Maar de snelheid van achteruitgang in soorten leek toen nog mee te vallen in vergelijking tot die van de boerenlandvlinders. Recente inventarisaties in het Natura2000 terrein Het Drouwenerzand geven echter een minder optimistisch beeld. Overmatige stikstofbelasting speelt hierbij een belangrijke rol.

, , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P. Calle, & B. Zoer. (2020). Uit de terreinen van LandschappenNL. De Levende Natuur, 121(01), 35–35.