In kustduinen leiden verhoogde stikstofdepositie en het instorten van konijnenpopulaties tot verruiging van de vegetatie. Vooral duingraslanden van het habitattype Grijze duinen (H2130) zijn in oppervlakte en kwaliteit achteruitgegaan, terwijl Nederland 18 procent van het Europese areaal van deze graslanden herbergt en dus een grote verantwoordelijkheid heeft (Houston, 2008). Subtiele verstuiving kan de kwaliteit van deze ‘Grijze duinen’ verbeteren en herstel van kleinschalige dynamiek door het activeren van stuifkuilen is dan ook een herstelmaatregel die steeds vaker wordt toegepast. Maar wat zijn eigenlijk de ecologische effecten van kleinschalige dynamiek?

, , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

C. Aggenbach, M. Nijssen, A. Kooijman, B. Arens, Y. Fujita, & M. van Til. (2020). Kleinschalige verstuivingen in kustduinen (1); Effecten op vegetatie en fauna van duingraslanden. De Levende Natuur, 121(02), 48–53.