De provincie Gelderland beheert circa 1.200 km rijweg met ruim tweehonderd faunavoorzieningen, waarmee dieren veilig de weg kunnen passeren. Jaarlijks laat de provincie een deel van haar faunavoorzieningen monitoren op gebruik door fauna in combinatie met een technische inspectie. De monitoring bestaat uit twee meetreeksen: vier weken in voor- en in najaar. De technische inspectie brengt eventuele herstel- en verbetermaatregelen in beeld. In 2018 zijn in dit kader 47 faunavoorzieningen op de Veluwe en Gelderse Vallei onderzocht (Emond et al., 2019).

, , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

D. Egmond, O. van de Veer, & A. Ebregt. (2020). Ook groter wild door kleinere faunatunnel. De Levende Natuur, 121(02), 59–59.