In april 2007 zijn wisenten geïntroduceerd in het Kraansvlak. In datzelfde jaar is gestart met broedvogelinventarisaties in een circa 50 hectare groot plot in dit duingebied. Dit artikel beschrijft de resultaten na ruim tien jaar tellen. Heeft de begrazing in het Kraansvlak met onder meer een kudde wisenten invloed op de broedvogelstand?

, , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

D. Groenendijk, E. Kieft, & E. Rodriguez Gonzalez. (2020). Heeft begrazing met wisenten invloed op de broedvogelstand?. De Levende Natuur, 121(02), 60–65.