Net als elders in Nederland is ook in Friesland in de afgelopen decennia het aantal weidevogels sterk afgenomen. De oorzaak van deze achteruitgang wordt onder meer toegeschreven aan intensief agrarisch landgebruik. Ook verhoogde predatiedruk zou een rol kunnen spelen. Een van de predatoren waar nog weinig over bekend is, is de huiskat. In de omgeving van Leeuwarden is uitgezocht in hoeverre de leefgebieden van katten en weidevogels overlappen.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

K. Betjes, A. Frehner, N. Froitzheim, & S. Hillerbrand. (2020). Overlap in de leefgebieden van boerderijkatten en weidevogels. De Levende Natuur, 121(02), 66–67.