Wat kunnen wij in onze regio doen? Het gaat niet goed met de weidevogels in ons land. Elk jaar weer staan er alarmeren- de berichten over in de krant. Ondanks inspanningen van de betrokken provincies, natuurbeheerders en agrarische natuurverenigingen neemt het aantal broedparen in Nederland zienderogen af. Natuurlijk, er zijn gebieden waar het nog best goed lijkt te gaan. Maar in totaal is het beeld verontrustend. Sinds 1990 is het aantal broedparen van de Grutto en Scholekster met 70% afgenomen, het aantal Kieviten met bijna 60%. Alleen de Tureluur weet zich wat beter te handhaven. Veel vogelliefhebbers maken zich zorgen over de toekomst van deze voor Nederland zo kenmerkende soorten. Temeer daar ons land voor deze vogels een internationale verantwoordelijkheid draagt, 85% van de Europese populatie Grutto’s broedt in ons weidegebied.