In 2018 is in het Naardermeer een flora en vegetatiekartering uitgevoerd. Dit artikel beschrijft de verschillende verlandingsstadia en benoemt het voorkomen van enkele bijzondere plantensoorten.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Langbroek, D. van der Goes, P. Slingerland, & L. Hoogenstein. (2022). Flora en vegetatie van een bijzonder natuurgebied. Tussen Duin & Dijk, 21(2), 28–31.
Full Text ( Final Version , 258kb )
Imposed Embargo until:
Mon, July 01 2024 at 00:00 (CEST)

Additional Files
DUDI2022021002_cover.jpg Cover Image , 681kb