Grondmonsters zijn met allerlei boormethoden uit de bodem te halen, maar voor veel onderzoek is het belangrijk dat in de opgeboorde monsters de laagopeenvolging ongestoord is. Er zijn nieuwe boormethoden ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogfrequente trillingen waarbij de naar boven gebrachte boorkernen er nog net zo uitzien als in de oorspronkelijke bodem. De uit de boringen verzamelde gegevens kunnen voor allerlei toepassingen worden gebruikt zoals geologisch- en archeologisch onderzoek, opsporen van waterhoudende lagen en de fundatie van wegen en gebouwen. Een aantal veel gebruikte technieken worden besproken.