De Building-with-Nature technologie (BwN) is enkele jaren geleden opgekomen als alternatief voor de traditionele waterbouw-technieken (http://www.ecoshape.nl/nl_NL). Het doel van BwN is meervoudig: 1. integratie van infrastructuur, natuur en maatschappij in nieuwe of alternatieve vormen van waterbouw, 2. ontwikkelen en implementeren van meer duurzame oplossingen voor de waterbouw, 3. zachtere en natuurlijkere materialen gebruiken in waterbouwconstructies dan beton, etc.

Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

Jasper Griffioen, Maria Barcielarial, Iris Pit, & Rémon Saaltink. (2016). Waarom sedimentmineralogisch onderzoek voor de Building-with-Nature projecten?. Grondboor & Hamer, 70(5/6), 152–156.