Het voormalige eiland Schokland heeft een lange bewoningsgeschiedenis die teruggaat tot de Nieuwe Steentijd en mogelijk nog verder terug. Dat dit gebied bewoonbaar was, heeft alles te maken met de geologische opbouw die tijdens de laatste en voorlaatste ijstijden is ontstaan. Ook de verdere geschiedenis van het eiland maakt het interessant. Tijdens een fiets- of wandeltocht van ca. 10 km rond Schokland is hier veel van te zien.