Lithisch onderzoek in de Nederlandse archeologie focust zich veelal op artefacten. Dit betekent, anders gezegd, dat beduidend minder belangstelling uitgaat naar de overige elementen van het lithische vondstenrepertoire. Een daarvan zijn gastrolieten