, , , , , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Het Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

S. Braaksma. (1983). Vogelwaarnemingen in een deel van het ruilverkavelingsgebied "Midden-Maasland" in mei 1978. De Roodborsttapuit, 3(1), 28–30.