, , , , , , , ,
De Roodborsttapuit

CC BY 4.0 NL ("Naamsvermelding")

Het Samenwerkingsverband van Oost-Brabantse Vogelwerkgroepen

A. van Poppel. (1986). Het voorkomen van de Fuut als broedvogel in de provincie Noord-Brabant in 1981. De Roodborsttapuit, 5(2), 77–87.