Niet elke docent heeft de gelegenheid om zelf veel tijd te besteden aan het voorbereiden van een dagexcursie naar de Peelrandbreuk. Ouddocent aardrijkskunde Clarinus Nauta en aardrijkskundedocent Willem Terpstra, werkzaam aan de csg Bogerman te Sneek hebben de gelegenheid gehad om dankzij een bijdrage van de provincie Noord-Brabant interessante plekken te bezoeken die liggen langs de Peelrandbreuk. Ruw aangeduid het gebied tussen Uden en Deurne. Zij hebben gezocht naar plekken waarvan zij denken dat leerlingen – al dan niet met hulp – de Peelrandbreuk kunnen zien en beleven.