In de zomer van 2020 en 2022 werden larven van de dansmug Omisus caledonicus gevonden in een ven in het Mastbos bij Breda. Tot nog toe was deze soort alleen subfossiel uit Nederland bekend. Geopperd is dat deze dansmug uit Nederland in de vorige eeuw is verdwenen door de sterke verzuring van zwakgebufferde, dystrofe vennen. In dit artikel worden voor het eerst biometrische gegevens gegeven van de kop van larven van het derde en vierde stadium, samen met een uitgebreide beschrijving van de habitat en de begeleidende dansmugsoorten.

, , , , ,
Nederlandse Faunistische Mededelingen

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden

J.T. Kuper, & H. van Kleef. (2023). De dansmug Omisus caledonicus in Nederland: van subfossiel naar springlevend (Diptera: Chironomidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen, 61, 23–30.