Door de inwerking van klimaat en vegetatie ontstaat er in vers afgezette sedimenten na verloop van tijd een bodempro el. Processen die hierbij een sleutelrol spelen zijn bijvoorbeeld de ophoping van humus en door neerslag veroorzaakte uit- en inspoeling, tezamen ook wel aangeduid als bodemvormende processen. Hierdoor vormen zich horizonten en ontstaat er een min of meer volledig bodemprofiel in het sediment, een fenomeen dat we aanduiden als bodemvorming. Zodra er hernieuwde sedimentatie optreedt dan stoppen de bodemvormende processen en komt de vorming van het bodemprofiel tot een einde.