Op dinsdag 28 februari 2023 is er schuin tegenover de ingang van het Geologisch Museum Hofland te Laren (NH) een diepe grondboring uitgevoerd (Afb. 1, 2 & 3, Tabel 1). Deze boring was nodig voor het aanleggen van een zogeheten kathodische bescherming van de gasleiding die daar loopt. Museummedewerker Paul Swart attendeerde de auteur op deze boring waardoor tijdig afspraken gemaakt konden worden over het nemen van grondmonsters tijdens het uitvoeren van de boring. Uiteindelijk konden er monsters worden genomen om de vier meter tot een einddiepte van 205 meter onder het maaiveld. De monsters zijn na afloop onderzocht en de resultaten daarvan geven een mooi inzicht in de geologische ontstaanswijze van de Gooise ondergrond vanaf het Vroeg-Pleistoceen (ruim 2 miljoen jaar geleden) tot en met de voorlaatste ijstijd, het Saalien (tot zo’n 140.000 jaar geleden). Dit artikel beschrijft het onderzoek en de resultaten daarvan, en geeft middels diverse foto’s een concreet beeld van de grond onder onze voeten tot een diepte van 201 meter.