Watervogels

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Ornithologische Unie

L.M.J. van den Bergh, B. Ebbinge, A. van Haperen, C.M. Lok, J. Philippona, J. Rooth, … A. Timmerman. (1976). Voorlopige resultaten van de ganzentellingen in Nederland in het winterhalfjaar 1974-75. Watervogels, 1(4), 91–102.