Watervogels

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Ornithologische Unie

R.H.D. Lambeck. (1978). Leeftijdsverhoudingen en andere populatiegegevens van Rotganzen (Branta b. bernica L.) in het Oosterschelde/Veerse Meer-gebied in het seizoen 1976/1977. Watervogels, 3(1), 003–009.