Watervogels

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Ornithologische Unie

L.M.J. van den Bergh, B. Ebbinge, A. van Haperen, C.M. Lok, J. Philippona, J. Rooth, … A. Timmerman. (1978). Resultaten van de ganzentellingen in Nederland in het winterhalfjaar 1976-77. Watervogels, 3(3), 145–163.