Watervogels

CC BY-NC 4.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel")

Nederlandse Ornithologische Unie

L.M.J. van den Bergh, B. Ebbinge, A. van Haperen, C.M. Lok, J. Philippona, J. Rooth, & A. Timmerman Azn. (1980). Resultaten van de ganzentellingen in Nederland in het winterhalfjaar 1978-79 - 5e bericht -. Watervogels, 5(2), 065–095.