De auteur deelt zijn overpeinzingen over de grauwe vliegenvanger, een ogenschijnlijk niet opvallende vogel die voor hem desalniettemin veel betekenis heeft. Hij beschrijft zijn inspanningen om een geschikte omgeving te creëren met diverse bomen en struiken en nestgelegenheid. Uiteindelijk blijkt een paartje grauwe vliegenvanger op een onverwachte plek een nest te hebben gebouwd en zijn de jongen succesvol uitgevlogen.

, , , ,
Hak-al
Natuur- en Vogelwacht Culemborg

B. Lucas. (2023). Mijmeringen bij de grauwe vliegenvanger. Hak-al, 49(3), 18–20.