Dit deel van de reeks gaat in op waar ter wereld de belangrijkste vindplaatsen van uranium-houdende mineralen zich bevinden.

Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H. van 't Zelfde. (2020). Radioactieve mineralen (deel 2). Het ontstaan van uraniummineralen, mijnbouw en belangrijke vindplaatsen. Gea, 53(4), 12–21.