Het verzamelen van Noordzee-fossielen bij de twee zandsuppleties van de Zandmotor (tussen Ter Heide en Hoek van Holland) en de tweede Maasvlakte, wordt besproken. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het zoeken, determineren en conserveren van fossielen, de geologie van de Noordzee tijdens het Kwartair, en de vele vondsten van verschillende diergroepen.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

B. Langeveld, & D. Mol. (2021). Maasvlakte 2 en de Zandmotor als fossielenvindplaatsen. Gea, 54(1), 41–53.