Naar aanleiding van een rapport uit 2020 van de Wereldbank wordt de toekomstige beschikbaarheid van voor de energietransitie benodigde mineralen en metalen besproken. De belangrijkste bevindingen uit het rapport worden gegeven, in een lijst van kritieke metalen en mineralen, en een opschalings- en veelzijdigheidsindex,

, ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

F.F. Beunk, & A.B.P. Westerhof. (2022). Metalen en mineralen voor de energietransitie. Deel II: Prognoses van de Wereldbank (2020). Gea, 55(4), 11–15.