Er zijn maar een paar soorten exotische mossen die in Nederlandse natuurgebieden voorkomen. Recent is er in De Wieden een voor Nederland nieuwe exotische soort gevonden: gebogen kantmos (Lophocolea bispinosa). Waar komt deze soort vandaan en kan het in de toekomst inheemse soorten gaan verdringen?

, , , ,
Kijk op Exoten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

H.-J. van der Kolk. (2024). Gebogen kantmos duikt op in de Nederlandse natuur. Kijk op Exoten, 12(2), 4–5.