, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.P. Schuddebeurs. (1959). De verspreiding van de zwerfstenen uit het Oslogebied. Grondboor & Hamer, 13(11), 316–333.