, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

A.G. Koenderink. (1960). Zwerfstenen afkomstig uit het Mainzer bekken: Nieuwe bijdrage tot de kennis der Zuidelijke zwerfstenen. Grondboor & Hamer, 14(6), 192–202.