Zoals bekend ligt in het grensgebied het mesozoicum op vele plaatsen dicht onder de oppervlakte. Algemeen bekend is dit van de omgeving van Glanerbrug en Losser. Vroeger waren daar talrijke ontsluitingen in deze lagen. Het gebied ten zuidoosten van E. echter waar men verwachten mag ook oude lagen ondiep aan te treffen, is vrijwel onbekend. Dit zelfde geldt ook voor het over de grens gelegen deel van het te bespreken terrein. Meestal zijn onze oosterburen beter bekend met de bodem waar op zij leven dan wij. In dit geval echter kunnen we vaststellen, dat de kennis van de wat diepere ondergrond daar ook vrijwel nihil is.