De auteur van dit artikel beschrijft een zeldzame zwerfsteensoort, die hij nog niet in de literatuur is tegengekomen. Hij is er van overtuigd, dat de beschreven agaten ook in Nederlandse verzamelingen zijn aan te treffen (red.). In het Pleistocene kaolienzand van de Braderuper serie op Sylt komen agaten en gangholte-opvullingen van kwarts - z.g. kwartsdrusen - voor. Deze hebben zich gevormd in holten van uit het Oostzeegebied afkomstige zwerfsteenfossielen als koralen, brachiopoden, cephalopoden, gastropoden, sponzen en stromatoporoiden. Ze worden ook aangetroffen in Ordovicische lavendelblauwe verkiezelingen uit het Baltische gebied, alsmede in wormgangen in verkiezelde kalk. Plaats waar en tijdstip waarop deze als zwerfsteen getransporteerde agaten in het Plioceen uit een plastische kiezelzuurfase zijn gevormd, is (nog) onbekend. Een ontstaan uitsluitend op Sylt is niet aan te nemen. Hydrothermale agaatvormingen (neerslag uit hete, waterige oplossingen) zijn tot op heden in het Braderuper kaolienzand net zo min aangetroffen als wateragaten (ook wel eens enhydros of enhydriet genoemd).

, , , , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

U. von Hacht. (1982). Über Geschiebe-Achate und Quarzdrusen aus Braderup/Sylt. Grondboor & Hamer, 36(5), 123–129.