In Noord- en Zuidoostelijk Nederland komen plaatselijk waterhardlagen voor. Wij beschouwen ze als goede indicatoren voor de voormalige aanwezigheid van (oligotroof) veen. Overal waar namelijk waterhard voorkomt, is of was een veenpakket aanwezig. Zo waren tijdens de veen en zandafgraving in 1985 en 1986 in de omgeving van Weiteveen in Drenthe verrassende patronen in de zandondergrond waarneembaar van lagen met humusinspoeling, de zogenaamde waterhardlagen. Wij, vier bodemkundigen, maakten van deze unieke gelegenheid gebruik de oorsprong, vormen, kenmerken en hydrologische eigenschappen van waterhardlagen te bestuderen.

, , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

L.W. Dekker, A.H. Booij, H.R.J. Vroon, & G.J. Koopman. (1991). Waterhardlagen: indicatoren van een voormalig veendek. Grondboor & Hamer, 45(2), 25–30.