In een recent nummer van dit tijdschrift werpt Schuddebeurs zich opnieuw op als verdediger van de opvatting, dat de ijsbeweging tijdens de Saalien landijsbedekking van Nederland in een zuidwestelijke richting moet zijn geweest, omdat het herkomstgebied van de zwerfstenen ten noordoosten van ons land is gelegen (Schuddebeurs 1992). Sedert de oorsprong van dit standpunt in de vorige eeuw zijn er echter vele nieuwe gegevens verzameld. Terecht besluit Schuddebeurs zijn artikel met de raad dat we geen raadsels oplossen 'als aan de feiten en geleverde bewijzen wordt voorbijgegaan'. Ik wil hier in het kort onderzoeken wie aan welke feiten en bewijzen voorbijgaat.

, , , ,
Grondboor & Hamer

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Geologische Vereniging

M. Rappol. (1992). Over de 'kritiek' van A.P Schuddebeurs. Grondboor & Hamer, 46(3), 75–77.