Halverwege de vorige eeuw werd kalksteen gevonden in de bodem bij Winterswijk. Het betrof Muschelkalk. De auteur beschrijft de geschiedenis van de winning van het materiaal en het gebruik ervan. Het aantal groeven bedraagt nu vier en ze zijn op bepaalde tijden voor bezoek geopend. Uitvoerig wordt aandacht geschonken aan de vondstmogelijkheden.