De planeet aarde in het archaeicum: Heel schuchter beginnen wij de eerste symptomen te onderkennen van de eerste 25 procent (meer dan een miljard jaar) van de I evens!oop van de aarde. Voor de illustraties en de informatie bij dit artikel betuigt de schrijver zijn hartelijke dank aan de Earth Physics Branch van het Department of Energy, Mines and Resources te Ottawa, Canada voor zijn grote medewerking.

, , , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. van Diggelen. (1973). Archaeïcum. Gea, 6(3), 58–66.