Veel typische gesteentekenmerken kunnen pas bij het bekijken van slijpplaatjes onder de mikroskoop opgemerkt worden. We zullen met behulp van zwart-wit- en kleurenfoto's enkele Laacher-See vulkanieten de revue laten passeren. Misschien zullen hierdoor veel vondsten gemakkelijker te herkennen zijn.

,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J. Stemvers-van Bemmel. (1977). Laacher See-gesteente in slijpplaatjes. Gea, 10(1), 9–14.