Met de tot dusver beschreven eigenschappen kan de identiteit van veel mineralen bepaald worden. Door het gebruik van de Mineralenwijzer zal blijken, dat de combinatie van de vijf in de wijzer verwerkte eigenschappen al tot een goede determinatie kan leiden — mits het onderzochte mineraal in de wijzer is opgenomen (en mits de eigenschappen goed bepaald zijn!) Hoe intensiever men met mineralen bezig is, des te groter zal op den duur de ervaring zijn, waarmee de meestvoorkomende mineralen in gunstige gevallen in een oogopslag kunnen worden herkend. Deze herkenning danken ze dan niet aan de uitgevoerde tests die tezamen de identiteit bepalen, maar vooral aan het "aanzicht", de uiterlijke vorm of morfologie. Hoewel het visuele element in deze determinatiegids ontbreekt — voor afbeeldingen van mineralen moeten we naar de uitgebreide literatuur met kleurenfoto's verwijzen — volgt hier in het kort iets over de morfologische eigenschappen. In de Mineralentabel op pag. 114 e.v. zijn deze in kolom I per mineraal opgegeven.

, , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

E.A.J. Burke. (1984). Morfologie. Gea, 17(3), 98–101.