Een "mineraal" is volgens Webster's New International Dictionary: "any of various naturally occurring homogeneous or apparently homogeneous substances, obtained from the ground". Water beantwoordt volledig aan die definitie. Meer zelfs: water is het meest voorkomende en het meest belangrijke mineraal, dat deze planeet ons biedt. Zonder water is immers geen enkele vorm van economische activiteit mogelijk; het is dan ook een hoeksteen voor 's lands economie. Ja, zelfs het leven zelf is volkomen afhankelijk van de beschikbaarheid van water, in vloeibare toestand.

, , , , , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

J.F. Geys. (1988). Water als minerale grondstof. Gea, 21(4), 100–103.