Bij een geologisch monument in Friesland zult u vast denken aan Friese klei. Niets is minder waar: het betreft hier voornamelijk stollingsgesteenten. Vlak ten zuiden van Molenend (Münein in het Fries) ligt bij een picknickplaats, verscholen achter een bosje, een voor geologen interessante plek. Hier liggen zwerfstenen bij elkaar, die tijdens de Ruilverkaveling Tytsjerksteradiel zijn opgegraven. Parkeer uw auto of fiets, loop 50 meter langs het paadje en u ziet uit over een grote hoeveelheid zwerfstenen, die bij nader inzien een bijzonder patroon vormen.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H. Zijlstra. (2005). Geologisch Monument Bouwepet, Friesland. Gea, 38(2), 55–56.