De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

W. Beijerinck. (1930). Polygonatum verticillatum (L.) All, de kransblad-salomonszegel in Midden-Drente, met eenige beschouwingen over de boschflora van het Drentsch-district. (III). De Levende Natuur, 35(4), 117–125.