De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M.F. Mörzer Bruijns, & J. van der Ven. (1963). De vogelbevolking van Neder-landse naaldhoutbossen vergeleken met die van natuurlijke naaldhoutbossen in Zwitserland en Oostenrijk. De Levende Natuur, 66(3), 57–63.