De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.H.J. Schaminée, H. van der Hagen, S.M. Hennekens, & A.J.J. Lemaire. (1986). De botanische en cultuurhistorische betekenis van de Harstenhoek: een in de achttiende eeuw ontgonnen duinvallei. De Levende Natuur, 87(2), 49–56.