Op de laatste bestuursvergadering is besloten om alleen de broedvogels te inventariseren. Uw regio-vertegenwoordigers zijn hiermede akkoord gegaan doch wij adviseren u, als u toch in uw telgebied loopt, om dan ook de niet-broedvogels te noteren. Deze gegevens kunt u dan apart opgeven, ze worden dan tijdelijk opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor de herziene uitgave van de avifauna van Zuid-Kennemerland. Het inventariseren geschiedt voornamelijk door het tellen van de zingende mannetjes. De hoofdinventariseerders hebben inmiddels de handleiding voor het inventariseren van de K.N.N.V. ontvangen. De mede inventariseerders kunnen ten alle tijde deze handleiding inzien of lenen.