We hebben na al die regen en wind wel een heel goede dag uitgezocht om naar het land van de Goudplevieren te trekken. Want zo mogen we Texel wel noemen in de trektijd! Na aankomst op het eiland hoorden we reeds na tien minuten rijden het prachtige geluid van ± tweehonderd Goudplevieren, waarbij we ook nog het overslaande geluid van de zang hoorden. Steeds daalden er groepjes op het weiland vóór ons. Wulpen stonden er verspreid tussen; ook zij laten zich nog heel mooi horen.