De polder Elsbroek heeft een rijke historie. Rembrandts ets ’Het bruggetje van Six’ is er onlosmakelijk mee verbonden. Maar wat te zeggen van het feit dat reeds minstens negen generaties van de familie Zeestraten in het gebied als veehouders werkzaam zijn geweest. Eeuwenlang wordt in de polder al geboerd en ook eeuwenlang komen er dus al vogels voor. Geen wonder dat men op oude afbeeldingen van het Hillegomse Gemeentehuis (toen nog ’t Hof van Hillegom) ooievaars op het dak ziet staan.