Door de toenemende belangstelling voor de natuur, waardoor steeds meer mensen re regelmatig op uit trekken om ”buiten” nieuwe energie op te doen, neemt ook de konfrontatie van het publiek met de aktiviteiten van jagers toe. Hier komt nog bij dat het inzicht van velen om de natuur te willen behouden steeds algemener wordt en dat de jacht dikwijls wordt ervaren als een negatieve faktor uit het oogpunt van natuurbehoud. Een en ander blijkt o.a. uit de steeds weer opduikende artikelen en berichten ins de pers met betrekking tot de jacht. Vooral de op handen zijnde verandering van de jachtwet heeft veel pennen in beweging gebracht en nogal wat zaken aan het licht gebracht die ons te denken geven. Wij zullen trachten aan de hand van een aantal recente berichten een bijdrage te leveren aan de meningsvorming. De Amsterdamse Waterleiding neemt de jacht in eigen beheer (1.) Een woordvoerder zegt: ”alleen de dieren die geen of niet genoeg natuurlijke vijanden hebben zullen worden afgeschoten. De Waterleiding wil zelf de kontrole op de jacht uitoefenen”.