De vogel die de oude Germanen het meest vereerden is schaars geworden. Niet alleen de Germanen maar ook andere culturen vereerden de Raaf. Voor de Germanen was er slechts een beperkt aantal goden dat telde. Thor en Wodan (Odin) waren de belangrijkste. Op hun tochten door het godenrijk werden die steevast begeleid door dieren: door de wolven Geri en Freki en de raven Huginn en Muninn. De laatste waren de goddelijke boodschappers. Wodan was aanvankelijk de verpersoonlijking van de storm en was feitelijk een natuurgeest. Later veranderde dat beeld en kreeg hij steeds meer een goddelijk karakter. Daardoor steeg ook de Raaf in aanzien. In verschillende streken van Europa en Azië wordt aanhoudend krassen van de Raaf nog steeds gehoord als voorbode van naderende storm. In de gedachtewereld van de Germanen zaten Huginn en Muninn op Wodan’s schouders en vertelden hem wat de mensen (mis-)deden. In Griekse verhalen duikt dat beeld ook regelmatig op. De Griekse god Apollo had een Raaf als begeleider en werd, ondermeer door het orakel van Delphi, god der voorspellers. Zo kreeg ook hier de Raaf iets onbetwistbaar goddelijks. Helios, de zonnegod, had altijd een Raaf als gezelschap. De moeder van Aesklepios, de god der geneeskunst, heette Koronis. Naar haar heet de Zwarte Kraai nog immer corvus corone Koronis leidde een losbandig liefdesleven en schonk haar gunsten niet slechts aan Apollo maar ook aan de god Ischys. De Raaf van Apollo, die geen geheim kon bewaren, lichtte zijn baas daarover in. Apollo werd zo boos op zijn dierlijke metgezel, die deze affaire niet had weten te verijdelen, dat hij hem veranderde van een sneeuwwitte in de zwarte vogel die hij nu is. Ook het klassieke Rome had een ravenverering. Keizer Augustus had een voorliefde voor sprekende vogels en de Raaf is een nabootstalent zonder weerga. De antieken dichtten de Raaf toe regen te kunnen voorspellen en land te ontdekken. Profeet Elia, autoriteit als regenvoorspeller, werd steevast begeleid door Raven. Toen de zondvloed over zijn hoogtepunt was liet Noach een Raaf los om droogvallend land te ontdekken!