Tijdens de herfst van 1989 vond in Noordwest-Europa een omvangrijke invasie van de Zwarte Mees (Parus ater) plaats. In een korte periode, tussen eind september en eind oktober passeerden vele duizenden exemplaren Nederland, waarna een klein deel bleef overwinteren. Dit artikel beoogt een beknopte weergave te geven van de invasie zoals deze zich in onze regio afspeelde. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van trektelgegevens van telpost Parnassia in de Kennemerduinen bij Bloemendaal en ringgegevens van de vinkenbanen in de Kennemerduinen en de AWduinen. Op de oproep in Fitis 25 (4) kwam te weinig respons om een goed beeld te krijgen van de totale omvang van de invasie.