Op zondag 1 maart hebben een paar kollega-werkgroepers en ik een autotocht gemaakt door de Flevopolders. s’ Morgens om 7.30 uur vertrokken we uit Haarlem met een matige N.W. wind en een bleek zonnetje. We waren vlot op weg naar Naarden, waar diverse aalscholvers werden gezien die de weg over vlogen tussen het Naardermeer en het IJsselmeer. Via Muiderberg werd de brug naar Zuidelijk Flevoland bereikt en van hieraf ging het verder langs de westelijke ringdijk van deze nieuwe polder. In de morgenuren is het zelfs op zondag stil op de weg. Het was zó stil dat we op de polderdijk naar hartelust links konden rijden en konden oversteken wanneer dit voor het doen van waarnemingen wenselijk was. Er werd door vier paar ogen scherp opgelet naar alle kanten op zoek naar vogels en steeds als iemand ho! riep werd op de rem getrapt om vooral niets van het buitengebeuren te missen. Aldus afwisselend stapvoets rijdend, optrekkend, stoppend, achteruitgaand, overstekend, enz. konden we een flink aantal vogels noteren, waaronder: 3 futen, 145 grote zaagbekken, 4 ♀♀ nonnetjes, 25 brilduikers, 36 toppereenden, 100 kuifeenden, 2140 tafeleenden, 2 à 300 smienten. 3 à 400 pijlstaarten, 94 bergeenden, ± 50 slobeenden, 5 à 600 wintertalingen, 6 kleine zwanen, 4 wilde zwanen, 96 grauwe ganzen en zelfs 1 grutto die roepend langsvloog.