Tijdens één van mijn BMP-rondes in 2009 in het infiltratiegebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen hoorde ik een langdurig roepend mannetje Woudaap. Deze waarneming vormt de aanleiding voor dit artikel. Hoe is het met dit kleine stiekeme reigertje in onze regio gesteld? Op 13 juni hoorde ik tussen 05.30 en 06.00 uur, eerst op flinke afstand, een aanvankelijk onbekend ritmisch geluid. Ik vermoedde dat men op het ringstation geluiden draaide. Dichterbij gekomen hoorde ik dat het een Woudaapje was. Het klonk als een schor “wouw-wouwwouw”, iedere 3 seconde herhaald en zeker een halfuur aan één stuk door. Toen hoorde ik ook dat het niet bij het ringstation vandaan kwam, maar uit een hoge Schietwilg aan de rand van een kwelplas. Hoewel ik op minder dan 100 meter afstand stond, ging het roepen gewoon door. Maar hoe ik ook mijn best deed, ik kreeg geen glimp van het Woudaapje te zien.